Kontakt

Tveka inte att skicka oss ett meddelande!


Hannah Larsson

Ordförande

070-471 12 89

Epost

Therése Larsson

Programsekreterare

073-8517653

Epost

Linda Sanderberg

Ansvarig för Barndagen
Ledamot KIF

 

Niclas Odermatt

Ledamot KAIK

Epost

Hans Wagneryd

Ledamot KSK

070-855 33 89

Epost

Anders Holmgren

Knallemarknaden

Ledamot Värmbols FC

070-8404278

Epost

Maria Ogando

Suppleant Värmbols FC

073-391 30 84

Epost

Maud Andersson

Knallemarknaden

Mats Gustafsson

Suppleant DFK Värmbol

För annonsering

Katrineholms-veckan
Therese Larsson 
073-851 76 53
Epost

 

Vanlig post skickas till

Katrineholms-Veckan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Hans Wagneryd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Barrskogen 10, 64135 Katrineholm