Marknaden

Vill du vara med under knallemarknaden i centrum under Katrineholms-veckan eller har du frågor som rör marknaden, kontakta då marknadsansvarig

Anders Holmgren
070-8404278
Epost